In elk huishouden wordt er een aanzienlijke hoeveelheid afvalwater geproduceerd. Dit afval is zowel organisch (uitwerpselen) als anorganisch (vetten, reinigingsmiddelen, …) van oorsprong. Organisch materiaal is doorgaans eenvoudig biologisch afbreekbaar. Daarom wordt het vaak in een verzamelput gestockeerd met het oog op verwerking (soms is het gebruik zelfs opgelegd door de overheid). Dit is de mestput of mestopvangput. De mestputten of mestopvangputten uit ons gamma zijn speciaal ontworpen voor de opslag van gier, vloeibare mestsappen en dierlijk afvalwater van (pluim)vee. De mestputten of mestopvangputten worden gefabriceerd op basis van cement met een hoge resistentie tegen sulfaten (HSR). Bij mestopslag in open lucht is het aanbevolen om de vloeibare mestsappen op te vangen in een mestput (mestopvangput), voorafgegaan door een overstortput. Bij hevige regenval zorgt deze overstortput voor een beperkte doorstroming van het regenwater in de mestput (mestopvangput). Dit gebeurt door het regenwater rechtstreeks om te leiden naar de openbare riolering. Door een drempel te plaatsen, kan het debiet ter plaatse geregeld worden via een glijbuis op basis van het vastgestelde piekdebiet. Meer informatie over mestputten (mestopvangputten) en de bijhorende overstortput kunt u verkrijgen bij onze specialist ter zake. Deze zal u tevens een compleet overzicht geven van ons gamma inzake mestputten (mestopvangputten) en de bijhorende overstortput.

Picture 3