Septische putten of septieken moet voldoende groot zijn, zodat het geloosde water de tijd krijgt om op te lossen en door de bacteriën verteerd te worden. Dit komt overeen met een minimale verblijfsduur van vijf dagen. Tevens moeten septische putten (septieken) zodanig geconstrueerd zijn dat de uitgang van de put onder het vloeistofniveau staat. De toevoer wordt ook best in de vloeistof geleid. Dit om te voorkomen dat bij grotere toevoer de toekomende vloeistoffen direct uit de tank zouden vloeien, zonder dat de bacteriën hun werk hebben kunnen doen. Een indirecte stroom verhindert tevens dat de luchtafsluitende korst mee wegspoelt.
Om een goede werking te garanderen mag er geen regenwater in de septieken komen!
Septische putten of septieken hebben veel functies:

- de septiek verzamelt de afvalstoffen
- de septische put scheidt de vaste materialen (toiletpapier) en de vloeistof
- de septiek voorkomt dat er vaste materialen in de gracht of riool terechtkomen. De opbouw van een septische put zorgt ervoor dat enkel vloeistoffen naar de riolering lopen
- de septiek laat vaste stoffen bezinken zodat water vervuild met vaste stoffen in oplossing na een aantal dagen opnieuw helder is en geloosd kan worden
- de septische put laat de vaste, bezonken stoffen gisten waardoor het het volume van de vaste stoffen sterk verkleint
- de septiek voorkomt dat de vaste onderdelen in het toiletwater de leidingen doen verstoppen
- de septische put vangt grote vuildebieten op. Als de rioleringen te weinig afwatercapaciteit hebben (door een te kleine diameter van de leidingen), of als de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet de capaciteit heeft om alle vuillast in één keer te ontvangen fungeren septische putten als tijdelijke opslagbak

Picture 3