Zichtbetonblokken worden gemaakt van zand, grind of andere granulaten, hoogovencement en water. Deze producten worden tijdens het verhardingsproces gebonden. Het natte, onverharde mengsel heeft een lage water-cementfactor waardoor de drogingskrimp beperkt is.

De juiste steenkeuze of blokkeuze wordt bepaald aan de hand van de functie van de buitengevel of de binnenmuur. Door een zorgvuldige selectie kunnen zichtbetonblokken worden gekozen die aan vooraf te stellen esthetische, mechanische en bouwfysische eisen voldoen. Er wordt een onderscheid gemaakt in zichtbetonblokken voor enkelzijdig schoonmetselwerk en zichtbetonblokken voor dubbelzijdig schoonmetselwerk. Enkelzijdig schoonmetselwerk wordt over het algemeen toegepast als buitenspouwblad van spouwmuren, maar kan ook voor binnenmuren worden gebruikt. Dubbelzijdig schoonmetselwerk wordt normaalgezien alleen voor binnenmuren gebruikt. Binnen het gamma enkelzijdig schone gevelstenen vinden we gevelstenen met deklaag, geocolor gevelstenen, gevelstenen met structuur, gladde gevelstenen en gebroken gevelstenen.

Picture 3