Benor startklaar beton is een beton met gewaarborgde prestaties (sterkteklasse, blootstellingsklasse, consistentieklassen en nominale maximale korrelmaat van de granulaten) die in overeenstemming zijn met de normen NBN EN 206-1 en NBN B15-001 (2004).
De waarborg van conformiteit is mogelijk omdat benor beton geproduceerd wordt in installaties die regelmatig aan een strenge controle onderworpen worden en dus in perfecte staat zijn.
U hebt als klant de zekerheid dat het aan u geleverde benor beton onderworpen is aan een interne productiecontrole die op zijn beurt door een extern en onafhankelijk organisme wordt gecontroleerd.
Het voorschrijven van benor beton doet men aan de hand van het maken van een keuze uit de vier basiseisen en eventuele, aanvullende eisen. Aan de hand van deze keuze leveren wij u het gepaste benor beton. Dit kan eventueel via een daarvoor opgemaakte bestelbon die u bij ons kunt aanvragen.
Ook ons benor-certificaat kunt u bij ons opvragen. Wij kunnen u van dienst zijn met benor-gekeurd beton binnen categorie A en B.

Voor meer informatie over benor-gekeurd beton kunt u ons steeds contacteren.
Wij komen ook graag ter plaatse om u te adviseren.

Picture 3